Ãåîôèçèêèéí õàéãóóë ÷àíàðòàé õèéæ ã¿éöýòãýíý

Ãåîôèçèêèéí õàéãóóë ÷àíàðòàé õèéæ ã¿éöýòãýíý
+976 99108549
2019-03-12

Тайлбар

Геофизикийн хайгуул чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэнэ.

 
Эхлэл | Бидний тухай | Сурталчилгаа байршуулах | Холбоо барих
Developed by Gosmart TM Co.,Ltd
Copyright © Mongolian mining exchange All Rights Reserved.